”.شاهکارهای بزرگ حاصل چیدمان اجزای کوچک و ناچیز در کنار هم می باشند”

ون سان ونگوک

Carlo Gold 1

 ما ساعت هایی را طراحی میکنیم که

شما زمان هایی را با آن سپری خواهید کرد و

.شما اوقاتی خوش را همراه با آن خواهید داشت

کارلوپروجی

چهره ای نوین در دنیای ساخت ساعت

باما همراه باشید با آخرین خبرها از
کارلو پروجی
در صفحات رسمی شبکه های اجتماعی

با ما   باشید

کارلوپروجی

بوش